Raja Yoga

קצב השיעור
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת

לפי מסורת הבריגהו יוגה - דרך יוגה טיבטית בת אלפי שנים, תרגול ייחודי לריכוז, מיקוד ומדיטציה.

ראג'ה יוגה היא אחד מארבעת הענפים המסורתיים של היוגה. לכל ארבעת הענפים מטרה אחת זהה לחלוטין והיא: איחוד (יוגה). איחוד זה יכול להתפרש ע"י אחדים כאיחוד בין נשמת היחיד לנשמת הכלל, איחוד עם ה"אני העליון", איחוד עם אלוהים או איחוד של גוף נפש ונשמה, כל אחד לפי אמונתו ודרכו.  

 

ראג'ה יוגה – מתמקדת בהשגת איחוד דרך השגת שליטה על המיינד. (בהקשר הזה העבודה על ועם הגוף במסגרת ההאתה יוגה נחשבת כהכנה לקראת העבודה על המיינד באופן ישיר - בדרך הראג'ה).

 

 

שלושת הענפים האחרים המכוונים להשגת אותו איחוד הם:

קארמה יוגה –השגת איחוד דרך עבודה פיזית

ניאנה יוגה –השגת איחוד דרך לימוד ידע ופילוסופיה

בהקטי יוגה – השגת איחוד דרך אהבה דבקות ומסירות

ראג'ה יוגה מדגישה את החשיבות על העבודה הרוחית הפנימית ועל הפן המנטאלי של חיינו כמקור לכל הסבל ומקור לכל השיחרור מן הסבל. על כן ראג'ה יוגה מלמדת כיצד לרכז ולייצב את המיינד, וכיצד לפתח חסינות נפשית ועצבית.

 

תרגול הראג'ה יוגה עצמו מתמקד בסדרת תרגילי ריכוז ומיקוד וכן בפיתוח יכולות המדיטציה. התרגול מתבסס גם על תרגול נשימה (פראניאמה) וכן תירגול גופני בסיסי, מתוך ראיה בגוף בריא ובעל זרימת אנרגיה בריאה ונכונה (פראנה) כבסיס חשוב לבניית שקט ויציבות במיינד.  

 

תירגול הראג'ה יוגה הספציפי שאותו נתרגל בשיעורים מגיע מזרם הבריגהו יוגה שמקורו בטיבט ונשען על מגילות בנות למעלה מ-1300 שנה, אשר נמצאו ונאספו יחדיו במהלך מאה השנים האחרונות ע"י סודהיר רנג'אן בהדורי ובנו שרי ברהמה גופאל בהדורי. מדובר בידע איזוטרי נרחב ומלא המועבר מאב לבן ומורה לתלמיד וכולל גם תחומי ידע נוספים כגון אסטרולוגיה, טאנטרה ואירוודה (רפואה הודית).

 

בשיעורים עצמם נתחיל בחימום ובאסאנות, נמשיך בתרגול פראנימה ובחלקו השלישי והעיקרי של השיעור נתמקד בתרגילי הריכוז והמיקוד עצמם.