Hatha

האתה יוגה היא היוגה הקלאסית המהווה את הבסיס לזרמי היוגה השונים. בעיקרה שמה דגש על היבט פיזי ונשימה שיטה זו מתאפיינת בהחזקת התנוחות למשך זמן. האתה מבקשת ליצור איחוד של הגוף עם הנפש והמחשבה. שיטה זו מתאפיינת בהחזקת התנוחות למשך זמן ארוך ומעברים נוחים בין התנוחות ללא עזרים. בנוסף האתה שומרת על עמוד השדרה והשרירים גמישים, ומכווצת ומותחת איברים פנימיים ובלוטות בגוף. בשיעורי האתה יש דגש על התכנסות, מודעות מדיטטיבית ותנועה תוך כדי נשימה. שיעורי האתה משתנים ממורה למורה בהתאם לרקע ממנו המורה מגיע/ה.