ראשון
Mysore
07:00 עד 10:30
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
Hatha
08:45 עד 10:00
כל הרמות
הרשם
Ashtanga

11:00 עד 12:30
כל הרמות
הרשם
break
break
Hatha
16:55 עד 18:10
כל הרמות
הרשם
Vinyasa
17:00 עד 18:15
כל הרמות (EN)
הרשם
Ashtanga
18:15 עד 19:30
כל הרמות (EN)
הרשם
Iyengar
18:30 עד 20:00
מתחילות\ים
הרשם
Ashtanga
20:00 עד 21:30
מתחילות\ים
הרשם
Vinyasa
20:15 עד 21:45
כל הרמות (EN)
הרשם
שני
Mysore
07:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
08:30 עד 10:00
ממשיכים/ות
הרשם
break
Yoga Dharma -Iyengar
החל מה 17/07  גם לנשים בהריון
10:30 עד 12:00
מתחילים/ות
הרשם
Ashtanga
11:30 עד 13:00
כל הרמות (EN)
הרשם
break
break
Hatha
16:55 עד 18:10
כל הרמות
הרשם
YIN YOGA
17:00 עד 18:15
כל הרמות(EN)
הרשם
Iyengar
18:15 עד 19:45
מתחילים/ות
הרשם
Ashtanga
18:30 עד 20:00
ממשיכים/ות
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות (EN)
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות
הרשם
שלישי
Mysore
07:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
Pranayama
החל מ- 11/07
08:30 עד 08:45
הרשם
Hatha
החל מה- 11/7
08:45 עד 10:00
כל הרמות
הרשם
break
Ashtanga
11:30 עד 13:00
כל הרמות
הרשם
break
break
Ashtanga
16:30 עד 18:00
*מורים מתחלפים בוגרי קורס המורים
הרשם
Hatha
גם לנשים בהריון..
17:00 עד 18:15
מתחילים/ות
הרשם
Ashtanga

105 דקות

18:20 עד 20:05
כל הרמות
הרשם
Power Vinyasa
18:30 עד 20:00
כל הרמות
הרשם
Vinyasa
20:15 עד 21:45
כל הרמות (EN)
הרשם
Ashtanga
20:20 עד 21:45
מתחילים/ות
הרשם
רביעי
Mysore
07:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
08:30 עד 10:00
ממשיכים/ות
הרשם
break
Yoga Dharma -Iyengar
10:30 עד 12:00
מתחילים/ות
הרשם
Ashtanga
11:30 עד 13:00
כל הרמות
הרשם
break
break
Ashtanga
17:00 עד 18:30
לכל הרמות
הרשם
Vinyasa
18:40 עד 20:05
כל הרמות EN
הרשם
Vinyasa
20:00 עד 21:30
כל הרמות..EN
הרשם
Ashtanga
20:15 עד 21:45
כל הרמות
הרשם
חמישי
Mysore
החלפה: יותם חסין
07:30 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
Hatha
08:45 עד 10:00
כל הרמות
הרשם
break
Ashtanga
11:30 עד 13:00
לכל הרמות
הרשם
break
break
Mysore
תרגול עצמי, ללא מורה
16:00 עד 18:00
לכל הרמות
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
החלפה: דנה לנדאו
17:00 עד 18:15
מתחילים/ת
הרשם
Ashtanga
18:15 עד 19:45
מתחילים/ות
הרשם
Ashtanga
החלפה: יותם חסין
18:30 עד 20:00
ממשיכים/ות
הרשם
Ashtanga
20:00 עד 21:30
כל הרמות
הרשם
Vinyasa
20:10 עד 21:35
כל הרמות
הרשם
שישי
QiGong צ'י קונג
החל מה-28/07
07:45 עד 08:45
הרשם
Mysore

החלפה: רועי וייס

08:00 עד 11:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
Yoga Dharma -Iyengar
09:00 עד 10:30
כל הרמות
הרשם
break
Ashtanga

סדרה ראשונה במלואה

11:15 עד 13:00
ממשיכים\ות EN
הרשם
Ashtanga
11:30 עד 13:00
כל הרמות
הרשם
Vinyasa
13:15 עד 14:45
כל הרמות EN
הרשם
break
break
שבת
Mysore
החלפה: יותם חסין
09:30 עד 13:00
למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
break
Hatha
11:00 עד 12:30
כל הרמות EN
הרשם
break
break
break
break
Hatha
18:30 עד 20:00
כל הרמות
הרשם
Vinyasa
19:45 עד 21:15
כל הרמות
הרשם
07:00

Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
08:30

Pranayama עם שי בקלש-מן

הרשם
08:45

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות
הרשם
10:30

Yoga Dharma -Iyengar עם עובד אלחליבי

כל הרמות
הרשם
11:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות

הרשם
16:55

Hatha עם כרם רובין

כל הרמות
הרשם
17:00

Vinyasa עם נטליה דינסמור

כל הרמות (EN)
הרשם
18:15

Ashtanga עם כרמית לויטה

כל הרמות (EN)
הרשם
18:30

Iyengar עם דוריאן רוזן

מתחילות\ים
הרשם
20:00

Ashtanga עם רועי וייס

מתחילות\ים
הרשם
20:15

Vinyasa עם דפנה טובי

כל הרמות (EN)
הרשם
07:00

Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
08:30

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

ממשיכים/ות
הרשם
10:30

Yoga Dharma -Iyengar עם מאשה דמינשטיין

מתחילים/ות
החל מה 17/07  גם לנשים בהריון
הרשם
11:30

Ashtanga עם דפנה טובי

כל הרמות (EN)
הרשם
16:55

Hatha עם נירית גורביץ'

כל הרמות
הרשם
17:00

YIN YOGA עם שלי צ'יפרוט

כל הרמות(EN)
הרשם
18:15

Iyengar עם עטר רבינא

מתחילים/ות
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים/ות
הרשם
20:00

Vinyasa עם סמואל רובינסון

כל הרמות (EN)
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות
הרשם
07:00

Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
08:30

Pranayama עם שי בקלש-מן

החל מ- 11/07
הרשם
08:45

Hatha עם שי בקלש-מן

כל הרמות
החל מה- 11/7
הרשם
11:30

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות
הרשם
16:30

Ashtanga עם

*מורים מתחלפים בוגרי קורס המורים
הרשם
17:00

Hatha עם מרב קמיונר

מתחילים/ות
גם לנשים בהריון..
הרשם
18:20

Ashtanga עם שמעון ויצמן

כל הרמות

105 דקות

הרשם
18:30

Power Vinyasa עם רוחי זמה

כל הרמות
הרשם
20:15

Vinyasa עם דפנה טובי

כל הרמות (EN)
הרשם
20:20

Ashtanga עם רועי וייס

מתחילים/ות
הרשם
07:00

Mysore עם רועי וייס

למתחילים/ות למתקדמים/ות
הרשם
08:30

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

ממשיכים/ות
הרשם
10:30

Yoga Dharma -Iyengar עם דנה לנדאו

מתחילים/ות
הרשם
11:30

Ashtanga עם יותם חסין

כל הרמות
הרשם
17:00

Meditation וצ'י קונג עם מיכל דנוס

לכל הרמות
הרשם
17:00

Ashtanga עם שמעון ויצמן

לכל הרמות
הרשם
18:15

Yoga Dharma -Iyengar עם עובד אלחליבי

כל הרמות
הרשם
18:40

Vinyasa עם סמואל רובינסון

כל הרמות EN
הרשם
20:00

Vinyasa עם אשלי שלקטה

כל הרמות..EN
הרשם
20:15

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות
הרשם
07:30

Mysore עם ג'יימי מרקס

למתחילים/ות למתקדמים/ות
החלפה: יותם חסין
הרשם
08:30

Pranayama עם יורם עידן

הרשם
08:45

Hatha עם יורם עידן

כל הרמות
הרשם
11:30

Ashtanga עם ליאת משולם

לכל הרמות
הרשם
16:00

Mysore עם

לכל הרמות
תרגול עצמי, ללא מורה
הרשם
17:00

Yoga Dharma -Iyengar עם עובד אלחליבי

מתחילים/ת
החלפה: דנה לנדאו
הרשם
18:15

Ashtanga עם רועי אהרוני

מתחילים/ות
הרשם
18:30

Ashtanga עם שמעון ויצמן

ממשיכים/ות
החלפה: יותם חסין
הרשם
20:00

Ashtanga עם עדי מאיר

כל הרמות
הרשם
20:10

Vinyasa עם טל ספורטה

כל הרמות
הרשם
07:45

QiGong צ'י קונג עם מיכל דנוס

החל מה-28/07
הרשם
08:00

Mysore עם ג'יימי מרקס

למתחילים/ות למתקדמים/ות

החלפה: רועי וייס

הרשם
09:00

Yoga Dharma -Iyengar עם ענת צחור

כל הרמות
הרשם
11:15

Ashtanga עם אריאן ווד

ממשיכים\ות EN

סדרה ראשונה במלואה

הרשם
11:30

Ashtanga עם יורם עידן

כל הרמות
הרשם
13:15

Vinyasa עם סמואל רובינסון

כל הרמות EN
הרשם
09:30

Mysore עם ג'יימי מרקס

למתחילים/ות למתקדמים/ות
החלפה: יותם חסין
הרשם
11:00

Hatha עם אריאן ווד

כל הרמות EN
הרשם
18:30

Hatha עם עמית גולדשטיין

כל הרמות
הרשם
19:45

Vinyasa עם כרמית לויטה

כל הרמות
הרשם

רמות תרגול

מתחילים מתרגלים מתחילים, שיעור ניסיון
ממשיכים/ות
כל הרמות

שיטות תרגול

Meditation וצ'י קונג
Ashtanga
Hatha
Vinyasa
Mysore
Iyengar
Yoga Dharma -Iyengar
YIN YOGA
Shin Sen Do
Power Vinyasa
Therapeutic Yoga
YOGA Therapy
QiGong צ'י קונג
Pranayama

הרשמה

רצוי להגיע 5-10 דקות לפני תחילת השיעור ולהודיע על בואכם בקבלה.
 

*אור היוגה רשאים להחליף/לשנות/לבטל שיעורים ללא הודעה מוקדמת.

המערכת שלנו יכולה להשתנות. מומלץ להרשם לרשימת תפוצה כדי לקבל עדכונים וחדשות
X
הרשם
ההרשמה בוצעה